Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu BadGees.cz (www.badgees.cz).

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.

 

I.    Základní ustanovení

Prodávající

Jan Vančura, IČ: 74717839, se sídlem Tyršova 135/19, 741 01, Nový Jičín, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným u Městského úřadu Nový Jičín. Fyzická osoba je plátcem DPH (DIČ: CZ7902155602)

Kupující

Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním VOP. Souhlas se zněním VOP potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (e-mail).

 

II.    Objednání zboží

Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu www.badgees.cz, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu Prodávajícího je považováno za uzavření smlouvy. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje Kupujícího). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Vylučují se objednávky s dodatkem nebo odchylkou od nabídky Prodávajícího. Objednávky je možno realizovat 24 hodin denně/7 dní v týdnu.V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.badgees.cz Kupující obdrží obratem Oznámení o přijetí objednávky s výzvou k platbě, v případě zvolení platby bankovním převodem, na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a informuje ho o vzniklé situaci.

Uvedené ceny jsou včetně 21%DPH.

 

III.    Platební podmínky

Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:

 • bankovním převodem na účet vedený u mBank
 • bankovním převodem na slovenský účet vedený u FIO v EUR měně (pro zákazníky ze SR)
 • v hotovosti poštovní poukázkou typu A podanou na kterékoliv poště
 • při převzetí zásilky zaslané na dobírku

Ceny jsou uvedeny v Kč vč 21% DPH. Pro zákazníky ze SR jsou ceny přepočteny podle denního kurzu ČNB (CZK-EUR).

 

IV.    Dodání zboží

Objednané zboží je ve většině případů expedováno následující pracovní den po připsání platby na účet Prodávajícího v případě platby bankovním převodem, nebo následující pracovní den po objednání v případě zaslání na dobírku. V případě zdržení expedice je o tom Kupující vyrozuměn prostředky elektronické komunikace bez zbytečného odkladu. Spolu se zbožím obdrží Kupující fakturu/daňový doklad se všemi potřebnými náležitostmi.V případě nepřipsání platby na účet Prodávajícího do 20 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinnosti.


Zboží se zasíláno doporučenou zásilkou (Česká pošta s.p.) na adresu dodání Kupujícího uvedenou v objednávce zboží. V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje expediční poplatek ve stejné výši.

Sazby expedičního poplatku jsou uvedeny v sekci Doprava

Při objednávce zakázkových placek se expediční poplatky vypočtou podle skutečných nákladů. Tato částka je před expedicí Kupujícím potvrzena.

Tento ceník je platný pro území České a Slovenské republiky.
Osobní odběr není možný.

 

V.    Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dní od převzetí zboží. Kupujícímu se doporučuje odstoupení od smlouvy učinit vůči Prodávajícímu písemně na adrese sídla Prodávajícího (Jan Vančura, Tyršova 135/19, 741 01, Nový Jičín), nebo na e-mailové adrese badgees@badgees.cz. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 

 • Zboží doručit bez zbytečného odkladu, do čtrnácti dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, na adresu prodávajícího.
  Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně přiložené faktury a případných dárků obdržených se zásilkou. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato.
  Doporučený způsob vrácení zboží je doporučenou zásilkou, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny. Poštovné při vrácení produktu platí Kupující
  V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného na přání Kupujícího.


Prodávající se zavazuje Kupujícímu vrátit všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od Kupujícícho přijal bez zbytečných odkladů, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, na bankovní účet, který je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či poškození zboží), je Kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je Kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

 

VI.    Reklamace zboží

Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Vyskytne-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Obdrží-li Kupující zboží s výrobní vadou, má právo jej reklamovat. Poškozené zboží je nutné pro posouzení oprávněnosti reklamace posoudit Prodávajícím. Vzhledem k povaze určitého druhu zboží není toto nutné zboží zasílat zpět Prodávajícímu. Jako dokumentace postačuje fotografie vadného zboží. Prodávající sám určuje, požaduje-li zboží zaslat zpět. O reklamaci rozhodne Prodávající ihned, nejpozději do tří dnů od převzetí reklamace. Je-li reklamace oprávněná, je Prodávající povinen do třiceti dnů vadu odstranit.


Záruční doba

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě, že se v záruční dvacetičtyřměsíční lhůtě vyskytne vada a jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy, má Kupující právo na výměnu zboží, opravu zboží, odstoupení od smlouvy nebo slevu na zboží. V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy má Kupující právo na odstranění vady zboží nebo slevu na zboží. K odstoupení od smlouvy může dojít v případě, že Prodávající odmítne vadu odstranit nebo nedodrží lhůtu pro opravu zboží. Dvacetičtyřměsíční záruční lhůta se počítá od doby prvního nákupu a to i tehdy, že při reklamaci dojde k výměně zboží za nové.

 

VII.    Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímu. Kupující také dává souhlas s použitím e-mailové adresy k zaslání obchodního sdělení ze strany Prodávajícího. Obchodní sdělení nebude obsahovat nabídky třetích stran.

 

VIII.Ostatní

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

IX.    Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Reference - zakázková výroba

Níže můžete zhlédnout vybrané reference naší zakázkové výroby graficky unikátních placek. Chcete i vy mít své unikáty na propagaci Vašich produktů nebo služeb? Kontaktujte nás.

Stavby v MS kraji
Barcamp Zlín 2015
Bubble
Knihovna města Hradec Králové
Barcamp Vsetín 2013
Ovacopi
Knihovnický barcamp 2013
Pragovespa 2012
Martinus.sk
Vespa club Czech republic
Campus Party 2012
Knihoběžník
Martinus.cz
Zastavme ACTA
Barcamp Vsetín 2012
Smartmania.cz
Srazy.info
PhonoSolar
Kodak
Tweet Akademie
Absinthe.cz

Reference od vás

@smartmania: Dorazily placky od @badgees (chválím za skvělý přístup a rychlost). Už brzy je rozdáme mezi vás (srazy, soutěže...) :-)http://pic.twitter.com/GSVz3LfL

@Lidectete: Prvních 20 placek je na světě. My děkujeme @badgees a vy si o ně budete moci zasoutěžit hned po čtvrtečním spuštěn twitpic.com/6dp0r9

@Michelle_LSKT: Dorazily nádherné placky od @badgees(díky @ntr23 za rychlost a ochotu!) a hned cestují k zákazníkům. #krasa http://t.co/2Rzcvkh

@LittlePiggo: Děkuju za placky :) Jsou úžasné. Všem doporučuji.

@humr05: Díky @badgees za placky - taková rychlost a ochota se jen tak nevidí :) Rozhodně doporučuji. http://twitpic.com/5x1zds

@stochl: Tak dorazily placky z @badgees - mnohokráte dík a rozhodně doporučuji ;) twitpic.com/5w2r6m

@LittlePiggo: Děkuju @Badgees za placky :) Jsou úžasné. Všem doporučuji.

@mvacha: Tak @badgees dorazili. Jsou skveli! Diky moc ;) twitpic.com/5xlusb

@vkoca: Díky @badgees Skvělé 2 badgees přišly ultra rychle. Nejlepší servis. Díky moc, ještě jednou

@Matous_Vales: Dorazily odznáčky od @badgees, vypadají fakt luxusně! Díky moc @ntr23 :-) #mademyday yfrog.com/kenv0yjj

Právě jsem převzal od pošťačky zásilku placek a musím Vám napsat, že jsou překrásné a udělaly mi obrovskou radost. Vaši firmu doporučím svým přátelům a sám si u ní v budoucnu ještě nějaké placky objednám. Ještě jednou děkuji. S pozdravem Martin Hájek

Obsah košíku:

Bad Gees vyrábí placky pro Vás

Vyjádřete svou individualitu, náladu, postoj apod. plackou od nás. Placky Bad Gees můžete nosit na tašce, batohu, bundě, svetru, botách, ale klidně i někde jinde. Necháme jen na Vás, kterou část sebe se rozhodnete propíchnout.

Vyrobíme Vám také placky s Vaším vlastním motivem, a to už od jednoho kusu. Nepožadujeme minimální objednávku v počtu desítek nebo stovek kusů.

Dejte reklamní placku s vlastním logem firmy svým zákazníkům, rozdělte plackami družstva na letním táboře, použijte placku jako dárek a zárověň vstupenku na after párty. Pořádáte nějaký sraz, objednejte si placky jako upomínkový předmět. Cenu Vaší zakázky si vyžádejte na adrese badgees@badgees.cz

Aktuality

Jsme offline

Vážení zákazníci, ve dnech 7.-15. dubna 2014 bude továrna zavřená. Nebude v našich silách ani odpovídat na vaše e-maily. Všechny objednávky  a odpovědi na vaše emaily vyřídíme po tomto termínu. Děkujeme

Nové velké dílo

Pro milovníky velkých plátek a osmibitových automatovek jsme vytvořili 90 placek, které při správném sestavení jako by z oka vypadly legendární hře Space Invaders

Koupit můžete tady.

Odstávka továrny

Od 10. června do 20. června bude továrna Bad Gees zavřená. Musíme promazat všechna soukolí a vyčistit stroje. Všechny objednávky a dotazy, které nám v tomto termínu pošlete budou vyřízeny po 20.6.

Děkujeme za pochopení